NİKAH İŞLEMLERİ

Günkırı ile ilgili güncel ve hızlı işlemleri bu alandan yapabilirsiniz.

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN ÇİFTLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER (Nikâh Günü Almak İçin)

 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarının aslı
 • 4 (Dört) adet Fotoğrafları (Son altı ay içinde çekilmiş, fotokopi ile çoğaltılmamış )
 • Sağlık Ocaklarında Aile Hekiminden alacakları ;  EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU getirilecektir. Raporlar Fotoğraflı ve Kaşeli olmalıdır; Genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsamalıdır. ( ayrıca erkeğin raporunda kalıtsal kan hastalıkları testinin  –  HPLC taramasının –  yapıldığı yazmalıdır.)

 

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

Müracaat saatleri: 10:00 – 12:30    13:00 – 16.00 arasında yapılabilir.

Yabancı Uyruklu Kadın veya Erkeğin Evlilik Başvurusunda Getirmesi Gereken Evraklar.
1- 
Kendi ülkelerindeki yetkili makamlardan veya ülkelerinin Türkiye deki konsolosluklarından alacakları EVLENME EHLİYET BELGESİ (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi) getirilecektir. Eğer Evlenme Ehliyet Belgesinde; anne – baba ismi, doğum yeri ve tarihinden her hangi biri yer almıyor ise ayrıca DOĞUM BELGESİ ‘de getirilecektir.

 • Belgeler ülkelerinin Türkiye’deki Konsolosluğundan alınırsa; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır. Eğer ülkelerinin Ankara’daki Büyük Elçiliğinden alınırsa Dışişleri Bakanlığımıza onaylatmaları gerekmektedir.
 • Belgeler kendi ülkelerinden getirilirse; O ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği’ne onaylatıldıktan sonra Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.
 • Eğer belgeler Apostille (Uluslararası Kaşe) ‘li olarak almış ise; Sadece Türkiye’de noter tastikli Türkçe tercüme yaptırılması yeterlidir.
 • Eğer belgeler Türkçe’nin de içinde yeraldığı çok dilde düzenlenmiş ise; Belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.


2- Eğer pasaport yoksa; ÜLKE KİMLİĞİ getirilecektir.

 • Pasaportun veya Ülke Kimliğinin Türkiye’de noter tasdikli Türkçe tercümesi yapılacaktır.
 • Eğer Pasaport ile başvuru yapılıyor ise; Pasaportun Vizesi süresi geçmemiş olmalıdır. (Vize süresi verilecek nikah gününü kapsamalıdır.) Vize dolmuş ise Vize Yenilemesi veya İkametgah Tezkeresi (Oturma İzin Belgesi) getirilmelidir.
 • Eğer Ülke Kimliği ile başvuru yapılıyorsa; İkametgahTezkeresi veya Tütkiye’ye giriş yaptığı tarihi gösteren Seyahat Belgesi getirilecektir.

( Hiçbir Belgenin tarihi dolmamış olmalıdır.)

3- Sağlık Ocaklarında aile hekiminden alacakları; Evlilik için sağlık raporu getirilecektir.

 • Raporlar fotoğraflı ve kaşeli olmalıdır. Genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsamalıdır. ( ayrıca Erkeğin raporunda kalıtsal kan hastalıkları testinin HPLC taramasının yapıldığı da yazmalıdır.)

4- 4 (Dört) adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

 

RESMİ HARÇ BEDELİ :

İlçe içi gerçekleştirilen nikahlarda : 1.010,00 TL
İlçe dışı gerçekleştirilen nikahlarda : 1.760,00 TL’dir.

 

Yabancılarla Evlilik İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.
 • Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tastikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.
 • Fahri Konsolosluklardan alınacak belgeler geçersizdir.
 • Tercümesi yapılan Bekârlık Belgesi,Doğum Belgesi,Pasaport ve diğer belgelerin tümünde kişisel bilgilerin (adı,soyadı,doğum yeri,doğum tarihi,anne adı,baba adı)birebir aynı olması gerekmektedir.Tek bir harf veya karakter farklılığında işlem yapılmaz.
 • Evlenme Ehliyet Belgesi (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi)’nde kişinin son medeni hali; Bekâr,Dul veya Boşanmış şeklinde ifade edilmelidir.
 • Eğer yabancı uyruklu bayan boşanmış veya dul ise boşanma veya dul kaldığı tarih belgelerde yer almalıdır.
 • Yabancı uyruklu kişi Türkçe bilmiyorsa; Başvuruda Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanacak Evlendirme Beyannemesini kendi dilinde noter tasdikli tercümesini yaptıracaklardır. Nikah esnasında ise yeminli tercüman getireceklerdir..
 • Vize süresi;müracaat sırasında ve müracaatı takip eden nikah günü rezervasyonunda dolmammış şekilde olmalıdır.
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

 

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

Müracaat saatleri: 10:00 – 12:30    13:00 – 16.00 arasında yapılabilir.

Türkiye’de; Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma Statüsünde ve Geçici Koruma Altında  Olanların Evlilik  İşlemleri

Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma Statüsünde veya Geçici Koruma altında olan kişinin; “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 61,62,63 ve 93 maddelerine göre” İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacağı;

 • Kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenmiş; resimli, onaylı ve 99 ile başlayan kimlik numarasını ihtiva eden Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Medeni halini gösterir şekilde düzenlenmiş ve onay’lanmış Evlenme Ehliyet Belgesi,
 • Sağlık Ocaklarında Aile Hekiminden alacakları; Evlilik İçin Sağlık Raporu, (Raporlar Fotoğraflı ve Kaşeli olmalıdır; Genelgenin gereği tetkiklerin  yapıldığına  dair bilgileri kapsamalıdır. Ayrıca Erkeğin raporunda kalıtsal kan hastalıkları testinin HPLC taramasının yapıldığı yazmalıdır.)
 • 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf  (sona altı ay ay içinde çekilmiş) getirilecektir.

 

RESMİ HARÇ BEDELİ :

İlçe içi gerçekleştirilen nikahlarda : 1.010,00 TL
İlçe dışı gerçekleştirilen nikahlarda : 1.760 TL’dir.

 

Yabancılarla Evlilik İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu ilçe Evlendirme Memurluğuna müracaat edebilirler.
 • Evraklar ilgili kurumdan alındığı tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir.
 • Belgelerin tümünde kişisel bilgilerin (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı) bire bir aynı olması gerekmektedir. Tek bir harf veya karakter farklılığında işlem yapılmaz.
 • Evlenme Ehliyet Belgesi  (Medeni Hal Belgesi/Bekârlık Belgesi)’inde kişinin son medeni hali; Bekâr, Dul veya Boşanmış şeklinde ifade edilmelidir.
 • Kadın Dul veya Boşanmış ise; Boşandığı veya Dul kaldığı tarih Evlenme Ehliyet Belgesinde belirtilmiş olmalıdır.Yabancı uyruklu kişi Türkçe bilmiyorsa; Başvuruda Evlendirme Memurluğu tarafından hazırlanacak Evlendirme Beyannamesini noter tasdikli Türkçe tercüme yaptıracaklardır. Nikâh esnasında ise yeminli tercüman getireceklerdir.
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
   

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.

Müracaat saatleri: 10:00 – 12:30    13:00 – 16.00 aralarıdır.

VLENDİRME ÜCRET TARİFELERİ

NİKAH AKİTLERİ

2021 YILI İLÇE İÇİ2021 YILI İL SINIRLARI İÇİNDE İLÇE DIŞI

Hafta içi yapılan nikah

125,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) = 285,00 TL

Hafta sonu yapılan nikah

300,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) = 460,00 TL

900,00 TL (Nikah Kıyma Ücreti) + 160,00 TL (Aile Cüzdan Bedeli) =1.060,00 TL

Düğün salonu, Turistik otel, ordu evi, sosyal tesisler, çay bahçesi, lokanta, ev vb. yapılan nikâhlardan

 660,00 TL1.110,00 TL

Cezaevinde yapılan nikahlar

 160,00 TL

 160,00 TL

Yabancı Uyruklularda nikah ücreti

1.010,00 TL1.760,00 TL

 

1-Yukarıdaki ücretlere Mal Müdürlüğünden alınan Maliye Bakanlığı tarafından bedeli tespit edilen Uluslararası Aile Cüzdan Ücreti de eklenerek ücretler tahsil edilir.

2-Kaymakamlık onaylı fakirlik belgesi beyan edenlerden Belediye Salonumuzda yapılan nikâhlardan ücret tahsil edilmez. (Sadece Aile Cüzdan Ücreti alınır.)

3-Yatalak hasta, engelli olanlar ile şehit çocukları ve gazilerin nikâhlarında resmi belge ibraz etme şartıyla ücret tahsil edilmez.(Sadece Aile Cüzdan Ücreti alınır.)

4-Tabloda 4. sıradaki bahse konu nikâh akitlerinden sadece Uluslararası Aile Cüzdan ücreti alınır.

5-Belediyemiz personeli ve 1. Derece yakınlarıyapılan nikâhlardan ücret tahsil edilmez.(Sadece Aile Cüzdan Ücreti alınır.)

6-Belediyemizce düzenlenecek toplu nikâh törenlerinde evlenecek çiftlerin aile cüzdan ücretleri belediyemiz bütçesinden karşılanır.

 

 • Kaydet
Günkırı Belediye Başkanlığı Güroymak / BİTLİS TELEFON: 0 (434) 523 31 14 Faks : 0 (434) 523 31 13 E-mail : info@gunkiri.bel.tr